Algebra va analiz

Ayupov Shavkat Abdullayevich

Fizika-matematika fanlari doktori

Akademik

14.09.1952

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Funksional analiz, algebra va topologiya, operator algebralari, Li va Yordan algebralari strukturasi, nokommutativ integratsiya va kvant ehtimollik nazariyasi, o’z-o’ziga qo’shma operatorlarning Yordan algebralari va Yordan banax algebralari, operator algebralarida differensiallashlar strukturasi, gilbert fazolarida chegaralanmagan operatorlar algebralarida hosila va avtomorfizmlar va ularning kvant dinamikasidagi tadbiqi, Leybnits algebralari, superalgebralar va boshqa noassotsiativ algebralarning strukturaviy nazariyasi

E-mail:

sh_ayupov@mail.ru

 

Rozikov Utkir Abdulloyevich

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor

20.05.1970

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Gruppalar va graflar nazariyasi, Nazariy fizika, Tartiblanmagan maydonlarda tasodifiy miqdorlar, p-adik statistik fizika, Genetik va populyatsion dinamika

E-mail:

rozikovu@yandex.ru

 

Omirov Baxrom Abdazovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Yetakchi ilmiy xodim

14.04.1972

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li (super)algebralari, Liebniz (super)algebralari, Zinbiel algebralari, algebralarning strukturaviy nazariyasi, p-adik analiz, evalyutsion algebralar va ularning tadbiqlari, algebraik geometriyalar.

E-mail:

omirovb@mail.ru

 

Dadaxodjayev Rashidxon Asadullayevich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

Katta ilmiy xodim

22.07.1972

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Funksional analiz, algebra va topologiya, operator algebralari, Yordan algebralari strukturasi,

E-mail:

rashidkhon@mail.ru

 

 

Botirov G`olibjon Isroilovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

Yo’q

27.04.1982

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Gibbs o’lchovlari nazariyasi, nochiziqli integral tenglamalar

E-mail:

botirovg@yandex.ru

 

Raxmatullayev Muzaffar Muxammadjanovich

Fan nomzodi

Yo’q

08.06.1982

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Gibbs o’lchovlari nazariyasi, asosiy holatlar.

E-mail:

mrahmatullaev@rambler.ru

 

Xudoyberdiyev Abror Xakimovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Katta ilmiy xodim

19.09.1985

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li (super)algebralari, Liebniz (super)algebralari,  algebralarning strukturaviy nazariyasi, algebraik geometriyalar.

E-mail:

khabror@mail.ru

 

 

Adashev Jobir Qodirovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

katta ilmiy xodim

23.06.1984

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li algebralari, Liebniz algebralari, Zinbiel algebralari, algebralarning strukturaviy nazariyasi.

E-mail:

adashevjq@mail.ru

 

 

Seypullaev Jumabek Xamidullaevich

fizika-matematika fanlari nomzodi

Katta ilmiy qodim

09.01.1981

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Qiralli simmetrik fazolari, fon neyman algebralari, JBW-algebralari, JBW*-uchliklari.

E-mail:

jumabek81@mail.ru

 

 

Kurbanbaev Tuo’elbay Kadirbaevich

fizika-matematika fanlari nomzodi

katta ilmiy xodim

17.07.1983

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li algebralari, Liebniz algebralari, algebralarning strukturaviy nazariyasi, p-adik sonlar nazariyasi.

E-mail:

tuuelbay@mail.ru

 

Masutova Kamilyam Kamalovna

-

kichik ilmiy xodim

05.08.1981

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li algebralari, Liebniz algebralari, Zinbiel algebralari, algebralarning strukturaviy nazariyasi.

E-mail:

kamilyam81@mail.ru

 

Sattarov Iskandar Abu-aliyevich

Magistr

Yo’q

12.07.1986

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

p-adik dinamik sistemalar, sonlar nazariyasi.

E-mail:

sattarovi-a@yandex.ru

 

Karimov Jasurbek Alisherovich

-

-

14.03.1987

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Banax modullari, Kaplanskiy-Gilber modullari, siklik kompakt operatorlar

E-mail:

karimovja@mail.ru

 

 

Mamadaliyev Nodirbek Kamoldinovich

Yo’q

Yo’q

22.02.1988

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Topologiya

E-mail:

nodir_88@bk.ru

 

Sattarov Aloberdi Mo’minjon o’g’li

 

-

-

01.07.1990

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis va Li algebralari

E-mail:

saloberdi90@mail.ru

 

Xalkulova Xosiyat Abduvakilevna

 

-

-

12.10.1991

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis va Li algebralari

E-mail:

xalkulova@gmail.com

 

Abdurasulov Qobiljon Komiljon o’g’li

 

-

-

05.05.1992

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis va Li algebralari.

Noassosiativ algberalar;

E-mail:

abdurasulov0505@mail.ru