Algebra va uning tadbiqlari

Algebra va uning tadbiqlari

Ayupov Shavkat Abdullayevich

Fizika-matematika fanlari doktori

Akademik

14.09.1952

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Funksional analiz, algebra va topologiya, operator algebralari, Li va Yordan algebralari strukturasi, nokommutativ integratsiya va kvant ehtimollik nazariyasi, o’z-o’ziga qo’shma operatorlarning Yordan algebralari va Yordan banax algebralari, operator algebralarida differensiallashlar strukturasi, gilbert fazolarida chegaralanmagan operatorlar algebralarida hosila va avtomorfizmlar va ularning kvant dinamikasidagi tadbiqi, Leybnits algebralari, superalgebralar va boshqa noassotsiativ algebralarning strukturaviy nazariyasi

E-mail:

sh_ayupov@mail.ru

 

Javvad Xajiyev

Fizika-matematika fanlari doktori

Akademik

04.07.1938

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Algebra, geometriya

E-mail:

khdjavvat@gmail.com

 

Rozikov Utkir Abdulloyevich

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor

20.05.1970

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Gruppalar va graflar nazariyasi, Nazariy fizika, Tartiblanmagan maydonlarda tasodifiy miqdorlar, p-adik statistik fizika, Genetik va populyatsion dinamika

E-mail:

rozikovu@yandex.ru

 

Xudoyberdiyev Abror Xakimovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Katta ilmiy xodim

19.09.1985

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li (super)algebralari, Liebniz (super)algebralari,  algebralarning strukturaviy nazariyasi, algebraik geometriyalar.

E-mail:

khabror@mail.ru

 

Omirov Baxrom Abdazovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Yetakchi ilmiy xodim

14.04.1972

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li (super)algebralari, Liebniz (super)algebralari, Zinbiel algebralari, algebralarning strukturaviy nazariyasi, p-adik analiz, evalyutsion algebralar va ularning tadbiqlari, algebraik geometriyalar.

E-mail:

omirovb@mail.ru

 

Raximov Isamiddin

Fizika-matematika fanlari doktori

Yetakchi ilmiy xodim

10.10.1956

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis algebralari

E-mail:

risamiddin@gmail.com

 

Eshmatov Farhod Hasanovich

PhD

Yetakchi ilmiy xodim

1974

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

K-nazariya, Kogomologiya, Gomologiya, Algebraik geometriya

E-mail:

olimjon55@hotmail.com

 

Jamilov Uyg’un Umirovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Laboratoriya mudiri

16.03.1976

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Kvadratik stoxastik operatorlar

E-mail:

 jamilovu@yandex.ru

 

Dadaxodjayev Rashidxon Asadullayevich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

Katta ilmiy xodim

22.07.1972

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Funksional analiz, algebra va topologiya, operator algebralari, Yordan algebralari strukturasi,

E-mail:

rashidkhon@mail.ru

 

 

Botirov G`olibjon Isroilovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

-

27.04.1982

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Gibbs o’lchovlari nazariyasi, nochiziqli integral tenglamalar

E-mail:

botirovg@yandex.ru

 

 

Raxmatullayev Muzaffar Muxammadjanovich

Fizika-matematika fanlari doktori

-

08.06.1982

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Gibbs o’lchovlari nazariyasi, asosiy holatlar.

E-mail:

mrahmatullaev@rambler.ru

 

Adashev Jobir Qodirovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

katta ilmiy xodim

23.06.1984

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li algebralari, Liebniz algebralari, Zinbiel algebralari, algebralarning strukturaviy nazariyasi.

E-mail:

adashevjq@mail.ru

 

Turdibaev Rustam

PhD

Katta ilmiy hodim

25.01.1989

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis algebralari, Noassotsiativ algebralar.

E-mail:

r.turdibaev@yahoo.com

 

Hakimov Otabek Norbo’ta o’g’li

PhD

Katta ilmiy xodim

14.12.1986

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Gibbs o’lchovlari, dinamik sistemalar

E-mail:

hakimovo@mail.ru

 

Kurbanbaev Tuo’elbay Kadirbaevich

fizika-matematika fanlari nomzodi

katta ilmiy xodim

17.07.1983

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li algebralari, Liebniz algebralari, algebralarning strukturaviy nazariyasi, p-adik sonlar nazariyasi.

E-mail:

tuuelbay@mail.ru

 

Masutova Kamilyam Kamalovna

PhD

kichik ilmiy xodim

05.08.1981

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Noassosiativ algberalar, Li algebralari, Liebniz algebralari, Zinbiel algebralari, algebralarning strukturaviy nazariyasi.

E-mail:

kamilyam81@mail.ru

 

Sattarov Iskandar Abu-aliyevich

Magistr

Yo’q

12.07.1986

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

p-adik dinamik sistemalar, sonlar nazariyasi.

E-mail:

sattarovi-a@yandex.ru

 

Karimov Jasurbek Alisherovich

Magistr

-

14.03.1987

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Banax modullari, Kaplanskiy-Gilber modullari, siklik kompakt operatorlar

E-mail:

karimovja@mail.ru

 

 

Haydarov Farhod Halimjanovich

PhD

-

03,03,1990

Ilmiy faoliyati (qiziqishlar doirasi)

Gibbs o'lchovlari

E-mail

haydarov.icm@gmail.com

 

Imomkulov Anvar Norboboyevich

Magistr

-

20.05.1988

Ilmiy faoliyati (qiziqishlar doirasi)

Noassotsiativ algebralar, Evolutsion algebralar

E-mail

aimomkulov@gmail.com

 

Sattarov Aloberdi Mo’minjon o’g’li

Magistr

-

01.07.1990

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis va Li algebralari

E-mail:

saloberdi90@mail.ru

 

Xalkulova Xosiyat Abduvakilevna

Magistr

-

12.10.1991

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis va Li algebralari

E-mail:

xalkulova@gmail.com

 

Abdurasulov Qobiljon Komiljon o’g’li

Magistr

-

05.05.1992

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis va Li algebralari.

Noassosiativ algberalar;

E-mail:

abdurasulov0505@mail.ru

 

Yusupov Baxtiyor

Magistr

-

09.12.1992

Ilmiy faoliyati (qiziqishlar doirasi)

Leybnis algebralari

E-mail

bahtiyor_yusupov_93@mail.ru

 

Shopo’latov Shomurod Shorasul o’g’li

Magistr

-

02.02.1995

Ilmiy faoliyati (qiziqishlar doirasi)

Plyuripotensiallar nazariyasi

E-mail

shomurod_shopulatov@mail.ru

 

Usmonov Javoxir Baxodir o’g’li

Magistr

-

01.07.1993

Ilmiy faoliyati (qiziqishlar doirasi)

Dinamik sistemalar

E-mail

javohir0107@mail.ru

 

Shermatova Zarina Hakim qizi

Magistr

Laborant

26.12.1991

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Mukammal Leybnis algebralari

E-mail:

ladyzarin@yahoo.com

 

Normatov Zafar Shermirza o’g’li

Magistr

Laborant

20.08.1995

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Leybnis va Li algebralari, Calogero-Moser fazosi.

E-mail

z.normatov@inbox.ru