Differensial tenglamalar

Maxmud Saloxitdinovich Saloxitdinov

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor, akademik

23.11.1933

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Aralash va aralash-o’shma tenglamalar uchun chegaraviy masalalar

E-mail:

salakhitdinovms@gmail.com

 

Ashurov Ravshan Radjabovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor

19.03.1955

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Garmonik analiz, differensial va psevdodifferensial operatorlarning spektral nazariyasi, Furye va veyvlet almashtirishlari, kasr tartibli operatorlar

E-mail:

ashurovr@gmail.com

 

Xasanov Anvardjan Xasanovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Katta ilmiy xodim

07.01.1952

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Klassik gipergeometrik funksiya,

konfluent gipergeometrik funksiya, umumlashgan gipergeometrik funksiya, pFq Appel, Gorn va Laurichella funksiyalari, fundamental yechim, chegarada buziladigan elliptik, parabolik va giperbolik tenglamalar, aralash tipdagi tenglamalar uchun masalalar

 

E-mail:

anvarhasanov@yahoo.com

 

 

Amanov Djumaklich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

Dotsent

15.09.1942

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Aralash tipdagi differensial tenglamalar

E-mail:

damanov@yandex.ru

 

Ruziev Menglibay Xoltojibayevich

Fizika matematika fanlari nomzodi

Katta ilmiy xodim

12 dekabr 1961yil

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Aralash tipdagi xususiy hosilali differentsial tenglamalar,buziladigan elliptic va giperbolik tipdagi tenglamalar,maxsus funksiyalar

E-mail:

ruzievmkh@gmail.com

 

Erkinjon To’lqinovich Karimov

Fizika-matematika fanlari nomzodi

Katta ilmiy xodim

20.05.1977

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Aralash tipdagi tenglamalar uchun chegaraviy masalalar, kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to’g’ri va teskari masalalar

E-mail:

erkinjon@gmail.com