Dissertatsion kengash

Dissertatsion kengash

 

4. Диссертацион кенгаш ҳақида

          Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси  Раёсатининг 2017 йил 27 июндаги 240/2-сон қарорига асосан Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.FМ.01.01 рақамли Илмий кенгаш тузилган. Илмий кенгаш физика-математика фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини бериш бўйича диссертациялар ҳимоясини ўтказиш ҳуқуқи берилган.          DSc.27.06.2017.FМ.01.01 рақамли Илмий кенгаш қуйидаги ихтисосликлар бўйича илмий даражаларини олиш учун диссертациялар химоясини утказишга рухсат берилган:

  1. математик анализ;
  2. дифференциал тенгламалар;

01.01.05- эхтимоллар назарияси ва математик статистика;

01.01.06- алгебра.

          Мазкур илмий даражалар берувчи илмий кенгаш асосида 01.01.04- геометрия ва топология ихтисослиги буйича бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилган.

          Илмий кенгаш таркиби 21 кишидан иборат қилиб тасдиқланган.

Илмий кенгаш аъзосининг Ф.И.Ш.

Тугилган йили

Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

1

Садуллаев Азимбой Садуллаевич

1947

01.01.01

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик

2

Азамов Абдулла Азамович

1947

01.01.02

Математика институти, булим бошлиги, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик

3

Розиқов Ўткир Абдуллаевич

1970

01.01.06

Математика институти, булим бошлиги, физика-математика фанлари доктори, профессор

4

Чилин Владимир Иванович

1951

01.01.01

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

5

Ботиров Ғолибжон Исроилович

1982

01.01.01

Ўзбекистон Миллий университети, Таълим сифатини назорат килиш булим бошлиги, физика-математика фанлари номзоди

6

Кудайбергенов Каримберген Кадирбергенович

1972

01.01.01

Коракалпок давлат университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори

7

Шоимқулов Боходир Аллабергенович

1959

01.01.01

Карши давлат университети, ректор, физика-математика фанлари доктори,  доцент

8

Холмухамедов Олимжон Рахимович

1957

01.01.02

Ўзбекистон Миллий университети, проректор, физика-математика фанлари доктори

9

Ашуров Равшан  Ражабович

 

01.01.02

Математика институти,

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

10

Тахиров Жозил Останович

1959

01.01.02

Математика институти, булим бошлиги, физика-математика фанлари доктори, доцент

11

Хасанов Акназар Бектурдиевич

1952

01.01.02

Урганч давлат университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

12

Хусанбоев Яқубжон Мухаммаджонович

1955

01.01.05

Математика институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, доцент

13

Раимова Гулнора Мирвалиевна

 

01.01.05

Математика институти,

, физика-математика фанлари доктори

 

14

Шарипов Олимжон Шукурович

1962

01.01.05

Математика институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор

15

Фармонов Шокир Қосимович

1941

01.01.05

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик

16

Абдушукуров Абдурахим Ахмедович

1959

01.01.05

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

17

Хаджиев Жавват

1938

01.01.06

Математика институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик

18

Худойбердиев Аброр Хакимович

1985

01.01.06

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, доцент

19

Солеев Ахмаджон Солеевич

1951

01.01.06

Самарканд давлат университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

20

Касимов Надимулло Хабибуллаевич

1959

01.01.06

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

21

Омиров Бахром Абдазович

1972

01.01.06

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор