Doktarantura

Doktarantura:

Algebra va funksional analiz

Doktorant va tayanch doktorantlar

F.I.O

Bosqich

Ilmiy rahbari

Mavzusi

1.

Kurbanbaev Tuelbay Kadirbaevich

3-bosqich

01.01.06

Algebra

f-m.f.d. prof. B.A.Omirov

Nilradikal va uni  to’ldiruvchi fazosining o’lchami berilgan yechiluvchan Leybnits algebralarining tasnifi

2.

Karimov Jasurbek Alisherovich

3-bosqich

01.01.06

Algebra

f-m.f.d. prof. V.I.Chilin

 

Dizyunkt to’la Banax modullarining tasnifi

3.

Sattarov Iskandar Abu-aliyevich

    3-bosqich

01.01.06

Algebra

f-m.f.d. prof. U.A.Rozikov

p-adik (2,1)-ratsional va (3,2)-ratsional funksiyalarning dinamik sistemalari

4.

Abdurasulov Qobiljon Komiljon o’g’li

    2-bosqich

01.01.06

Algebra

f-m.f.d. akademik

Sh.A.Ayupov

Nilradikalining to’ldiruvchi fazosi qo’shimcha shartlarni qanoatlantiruvchi yechiluvchan Leybnits algebralari

5.

Imomkulov Anvar Norboboyevich

    2-bosqich

01.01.06

Algebra

f-m.f.d. akademik

Sh.A.Ayupov

Chekli o’lchovli algebralarni evolutsion algebralar bilan approksimatsiyalash

6.

Shopo’latov Shomurod Shorasul o’g’li

    1-bosqich

01.01.01

Matematik analiz

f-m.f.d. akademik

  1. Sadullayev

m-subgarmonik funksiyalar uchun integral kriteriyalar

7.

Usmonov Javoxir Baxodir o’g’li

    1-bosqich

01.01.01

Matematik analiz

f-m.f.d. prof. U.A.Rozikov

Diskret vaqtli bo’lakli silliq dinamik sistemalar

8.

Sattarov Aloberdi Mo’minjon o’g’li

    1-bosqich

01.01.06

Algebra

f-m.f.d. dotsent A.X.Xudoyberdiyev

Leybnits algebralarining differensiallashlari va buzilishlari

9.

Shermatova Zarina Hakim qizi

    1-bosqich

01.01.06

Algebra

f-m.f.d. akademik

Sh.A.Ayupov

Mukammal Leybnits algebralari

10.

Muratova Xosiyat Abduvakilevna

    1-bosqich

01.01.06

Algebra

f-m.f.d. dotsent A.X.Xudoyberdiyev

Juft qismiga soddalik va yechiluvchanlik shartlari qo’yilgan Leybnits superalgebralar

 

Ehtimollar nazariyasi Tayanch doktorantlar

Tayanch doktarantlar

F.I.O

Bosqich

Ilmiy rahbari

Mavzusi

 

 

1.

Sharipov Sadillo Olimjonovich

2-bosqich

01.01.05

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.

f-m.f.d.

Yo. Xusanbayev

Rekurrent staxastik jarayonlarning asimptotik tahlili

 

 

2.

Xusainova Bekajon Baxrombayevna

2-bosqich

01.01.05

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.

 

f-m.f.d. akademik

Sh. Q. Formonov

Tasodifiy yig’indilar uchun limit teoremalar va ularning aktuar matematikaga tadbiqi

 

 

 

 

3.

Kushmuratov Akmal Abulkosimovich

1-bosqich

01.01.05

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.

f-m.f.d. O.Sharipov

Banax fazolarida qiymat qabul qiluvchi kuchsiz bog’langan tasodifiy miqdorlar tasodifiy miqdorlar uchun katta sonlar qonuni va uning tatbiqlari

 

 

4.

Jo’rayev Shukurjon Yusubovich

1-bosqich

01.01.05

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.

 

f-m.f.d. akademik

Sh. Q. Formonov

Tarmoqlanuvchi jarayonlar uchun limit teoremalar

 

Дифференциальные уравнения

Doktarantlar

F.I.O

Bosqich

Ilmiy rahbari

Mavzusi

1

Ergashev Tuxtasin

G’ulomjanovich

2-bosqich

01.01.02

Differensiyal tenglamalar.

 F-m.f.d

A. Xasanov

Ko’p o’lchovli gipergeomerik funksiyalar va ularning ikkichi tartibli buzuladigan xuxusiy xosilali differensiyal tenglamalarning potensiyallar nazariyasiga tadbiqlari.

 

Хисоблаш математикаси

Таянч докторантлар

Ф.И.Ш

Босқич

Илмий рахбари

Мавзуси

1

Бозаров Бахромжон Илхомович

2-босқич

01.01.03

Ҳисоблаш математикаси

 

ф-м.ф.д А.Р.Ҳаётов

Уч ўлчовли фазо сферасида  оптимал кубатур формулалар

2

Расулов Рашиджон Ғайратжон ўғли

2-босқич

01.01.03

Ҳисоблаш математикаси

 

ф-м.ф.д А.Р.Ҳаётов

Сферада инвариант кубатур формулалар оптимизацияси

3

Мирзакабилов Равшан Наркузийивич

1-босқич

01.01.03

Ҳисоблаш математикаси

 

Ф-м.ф.д проф. Х.М.Шадиметов

Соболев фазосида оптимал айирмали формулалар