Hisoblash matematikasi

 

Shadimetov Xolmat Maxkambayevich

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor

05.05.1953

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Kubatur formulalar nazariyasi;

Interpolyatsion formulalar va splayn funksiyalar nazariyalari;

Differensial va integral tenglamalarni taqribiy yechish usullari.

 

E-mail:

kholmatshadimetov@mail.ru

 

Hayotov Abdullo Rahmonovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Laboratoriya mudiri

02.02.1973

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Kubatur va kvadratur formulalar;

Interpolyatsion formulalar nazariyasi va splayn funksiyalar;

Differensial va integral tenglamalarni taqribiy yechish usullari;

Kompyuter tomografiyasi masalalari.

 

E-mail:

hayotov@mail.ru

 

Nuraliyev  Farhod Abdug`aniyevich

fizika- matematika fanlari nomzodi

Katta ilmiy xodim

19.10.1979

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Optimal kubatur va interpolyasion formulalar.

E-mail:

nuraliyevf@mail.ru

  

Axmedov Dilshod Mashrabovich

PhD

Katta ilmiy xodim

21.01.1985

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Optimal kubatur va kvadratur formulalar;

singulyar integral tenglamalarni taqribiy yechish.

E-mail:

axmedovdilshod@mail.ru

 

Boltaev Aziz Qo`ziyevich

Magistr

Ilmiy xodim

20.11.1986

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Optimal kubatur va interpolyatsion formulalar

E-mail:

aziz_boltayev@mail.ru

 

Rasulov Rashidjon G`ayratjon O`g`li

Magistr

PhD doktorant

14.09.1990

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

 

E-mail

r.rasulov1990@mail.ru

 

Bozorov Bahrom Ilhomonovich

Magistr

PhD doktorant

19.04.1984

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Kubatur va kvadratur formulalar.

E-mail

b.bozarov@mail.ru

 

 

 

Mirzaqobilov Ravshan Norqo’ziyevich

Magistr

PhD doktorant

08.03.1985

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Differensial tenglamalarni taqribiy yechish.

E-mail

ravshan.m.n@mail.ru

 

Babaev Samandar Samiyevich

Magistr

PhD докторант

14.09.1987

Научные интересы

Optimal kvadratur va interpolyatsion formulala; kompyuter tagrafiyasi formulala/

E-mail:

b_samandar@mail.ru