Hisoblash usullari

 

Shadimetov Xolmat Maxkambayevich

f.-m. f.d.

Professor

05.05.1953

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

  • Kubatur formulalar nazariyasi;
  • Interpolyatsion formulalar va splayn funksiyalar nazariyalari;
  • Differensial va integral tenglamalarni taqribiy yechish usullari.

E-mail:

kholmatshadimetov@mail.ru

 

Hayotov Abdullo Rahmonovich

f.-m. f.d.

Katta ilmiy xodim

02.02.1973

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Kubatur formulalar nazariyasi;

Interpolyatsion formulalar va splayn funksiyalar nazariyalari;

Differensial va integral tenglamalarni taqribiy yechish usullari.

E-mail:

hayotov@mail.ru

 

Nuraliyev  Farhod Abdug`aniyevich

fizika- matematika fanlari nomzodi

-

19.10.1979 yil

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Optimal kubatur va optimal interpolyasion formulalar qurish.

E-mail:

nuraliyevf@mail.ru

 

Boltayev Nurali Davlyatovich

-

-

05.04.1973 yil

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Optimal kvadratur formulalar qurish

E-mail:

nboltayev@list.ru

 

Axmedov Dilshod Mashrabovich

Magistr

-

21.01.1985

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Optimal kubatur va kvadratur formulalar

E-mail:

axmedovdilshod@mail.ru