Ilmiy seminarlar

Bo’lim

Algebra va analiz

Ilmiy seminarning nomi:

“Operatorlar algebrasi va ularning tadbiqlari”

Koordinatorlar

Rahbar

akademik  Sh.A.Ayupov

Kotib

f.-m.f.n. G`. I. Botirov

O’tkaziladigan vaqti:

Har dushanba kuni soat 14:00 da O’zFA Matematika institutida konferensiya-zalida.

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

noassotsiativ algebralar, operatorlar algebrasi, funksional analiz, algebraik topologiya, topologiyalar nazariyasi, hamda ularning tadbiqlari.

 

 

Bo’lim

Differensial tenglamalar

Ilmiy seminarning nomi:

Xususiy hosilali differensial tenglamalarning zamonaviy muammolari

Koordinatorlar

Rahbar

akademik M.S.Salohiddinov

Kotib

M.X.Ro’ziyev

Otkaziladigan vaqti:

Har chorshanba, soat 09:30, Matematika instituti

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

Giperbolik, elliptik, parabolik va aralash tipdagi tenglamalar uchun chegaraviy masalalar. O’chovi ikki va undan yuqori bo’lgan sohalarda ikkinchi va yuqori tartibli aralash, murakkab, aralash-murakkab tipdagi tenglamalar, hamda ularning nosilliq va nokompakt chegarali sohalarda asimptotik holatlari. Murakkab tipdagi tenglamalar uchun spektral masalalar nazariyasi. Spektral parametrli aralash tipli tenglamalar. Elliptik differensial va psevdodifferensial operatorlarning spektral nazariyasi. Kasr tartibli differensial tenglamalar uchun to’g’ri va teskari masalalar.

 

 

Bo’lim

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

Ilmiy seminarning nomi:

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

Koordinatorlar

Rahbar

akademik Formanov Sh.K.

f.-m.f.d. O.Sh. Sharipov

Kotib

f.-m.f.n  Azimov J.B.

O’tkaziladigan vaqti:

 Har hafta chorshanba kuni, soat 9:30.

Seminar ilmiy yonalishlari (asosan qaysi yonalishlarda dokladlar qilinadi):

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning barcha yo'nalishlarida dokladlar qilish mumkin.

 

Bo’lim

Dinamik sistemalar va matematik modellashtirish

Ilmiy seminarning nomi:

Dinamik va boshqariluvchi sistemalar

Koordinatorlar

Rahbar

F.-m.f.d. A. Azamov

Kotib

A.Begaliyev

O’tkaziladigan vaqti:

Har dushanba soat 14:00

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

dinamik sistemalar, optimal boshqarish, differensial o’yinlar va matematik modellashtirish.

 

 

Bo’lim

Tibbiy-biologik informatika

Ilmiy seminarning nomi:

Biotibbiyinformatika muammolari

Koordinatorlar

Rahbar

Т.f.d. F.T. Odilova

Kotib

Sh. N. Murodov

O’tkaziladigan vaqti:

Har chorshanba, 10-00

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

Tibbiyotda bashoratlash masalalari; Modellashtirish uchun ma'lumotlar tayyorlash muammolari; Belgilarni tanlash muammosi; Statistik modellashtirish muammolari; Mashina ta’limi, neyron to’rlari va klassifikatsiya muammolari; Modellashtirishda visuallashtirish muammolari.

 

 

Bo’lim

Matematik fizikaning noklassik tenglamalari

Ilmiy seminarning nomi:

Matematik fizika va matematik modellashtirish

Koordinatorlar

Rahbari

Tаxirov Jozil Ostanovich

Kotib

f.-m. f. n. R. N. Turayev,

Otkaziladigan vaqti:

Har juma, 09-00

Seminar ilmiy yonalishlari (asosan qaysi yonalishlarda dokladlar qilinadi):

Matematik fizika muammolari; Matematik modellashtirish muammolari; Matematik biologiya muammolari; Parabolik tenglamalar uchun nomalum chegarali masalalar; Elliptik tenglamalar uchun nomalum chegarali masalalar; Giperbolik tenglamalar uchun nomalum chegarali masalalar.

 

 

Chiziqsiz tizimlarni matematik modellashtirish

Ilmiy seminarning nomi: «Matematik modellashtirish va hisoblash matematikasining zamonaviy muammolari» birlashgan (O’zR FA MI, O’zR FA MISMI, TATU) ilmiy seminari

Koordinatorlar: prof. Taxirov J. — rahbar, dots. To’raev R. — kotib.

O’tkaziladigan vaqti, soati, qaysi xonada: haftaning har juma kuni, 09:00, 319-xona

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

 

Dinamik sistemalar nazariyasi, semenarlar

Ilmiy seminarlar:

Ilmiy seminarning nomi: “Dinamik sistemalar va ularning tadbiqlari”.

Rahbar: f.-m.f.d., akademik A.Azamov

Kotib: J.A.Baxramov

O‘tkaziladigan vaqti va joyi: haftaning har chorshanba kuni soat 10:30 da, Matematika institute, 3-qavat, 61-xona.

Seminar ilmiy yo‘nalishlari (asosan qaysi yo‘nalishlarda dokladlar qilinadi): Dinamik sistemalar, optimal boshqarish, differensial o‘yinlar va matematik modellashtirish.

 

Ehtimollar nazariyasi, semenarlar

“Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика” бўлимининг илмий семинарлари жадвали

Илмий семинар номи

Раҳбари

Ўтказиш вақти ва жойи

Маъсул

1

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистиканинг замонавий ва долзарб масалалари

академик Ш.Қ. Фармонов.

Чоршанба 10:00 да 56 хона

ф.м.ф.д Хусанбоев Я.

2

Эҳтимоллар назарияси ва тасодифий жараёнлар муоммолари (ёш мутахассислар)

ф.м.ф.д Хусанбоев Я.

Жума 10:00 да 56 хона

Шарипов С.

3

Ёш мутахассисларнинг муоммоли семинари

ф.м.ф.д Хусанбоев Я.

Душанба 10:00 да 56 хона

Қудратов Ҳ

 

Medical_Biological_ Informatics

Илмий семинарлар

 Математика институти 62 хонасида  ҳар чоршанба соат 10:00 да  проф. Ф.Т. Адилова раҳбарлигида бўлим семинари бўлиб ўтади

 

Дифференциальные уравнения, semenarlar

Ilmiy seminarlar:

Ilmiy seminarning nomi: “Xususiy xosilali defferinsiyal  tenglamalarning zamonaviy muammolari “.

Rahbar : professor Ashurov.R

Kotib:  Ruziev .M

O‘tkaziladigan vaqti va joyi: haftaning har chorshanba kuni soat 10:30 da, Matematika institute, 3-qavat, 36-xona.

Seminar ilmiy yo‘nalishlari (asosan qaysi yo‘nalishlarda dokladlar qilinadi): Xususiy xosilali defferinsiyal va integral tenglamalarning zamonaviy muammolari

 

Хисоблаш математикаси, semenarlar

Илмий семинарлар(узб)

1. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси И.В.Романовский номидаги Математика институтининг «Кубатур формулалар назарияси ва сонлар назарияси» илмий семинари.

Адресс: 100170, Тошкент шаҳри,Мирзо Улуғбектумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 81, 3 – қават, 54 - хона

2. Тошкент темир йўл муҳандислари институтининг «Ҳисоблаш математикаси ва информатиканинг замонавий муаммолари» илмий семинари.

Адресс: 100167, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Адилхужаева 1, 4 – қават, 410 хона