Institut rahbariyati

Direktor

Ayupov Shavkat Abdullayevich

Fizika-matematika fanlari doktori

Akademik

14.09.1952

E-mail:

sh_ayupov@mail.ru

 

Direktor o'rinbosari​

Rozikov Utkir Abdulloyevich

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor

20.05.1970

E-mail:

rozikovu@yandex.ru

 

 

Ilmiy kotib

Egamberdiyev Odiljon Ismonaliyevich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

Dotsent

07.05.1955

E-mail:

oegamberdiev@rambler.ru