Konferensiyalar

Konferensiyalar

Algebra va analiz asoslari, konferensiyalar

“Matematikaning yangi natijalar va ularning tatbiqlari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, Samarqand, 14-15 may, 2018.

Zamonaviy topologiya muammolari va tadbiqlari » Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ТDPU, Toshkent, 2018.

“Matematik analiz va uning matematik fizikaga tadbiqi” xalqaro ilmiy konferensiya, Samarqand, 17-20 sentyabr, 2018.

 “Matematika va fizikaning dolzarb masalalari” Uzbek-Isroil xalqaro konferensiyasi, Toshkent, 6-10 oktyabr, 2017.

Akademik Qori Niyoziy tavalludining 120 yilligiga bag’ishlangan ilmiy konferensiya, Toshkent, 7-8 sentyabr, 2017.

 “Nochiziqli analiz va uning tadbiqlari” Respublika  konferensiyasi. Samarqand. 19-21 sentyabr, 2016.

Zamonaviy topologiya muammolari va tadbiqlari » Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ТDPU, Toshkent, 5-6 may, 2016.

“Analizning dolzarb muammolari” Respublika ilmiy konferensiyasi,  Qarshi, 22-23 aprel, 2016.

 “Algebra, analiz va kvant ehtimoli” Respublika ilmiy konferensiyasi, Toshkent, 10-12 sentyabr, 2015.

  “Matematik fizikaning zamonaviy usullari va tadbiqlari” Respublika ilmiy konferensiyasi, Toshkent, 15-17 aprel, 2015.

Ehtimollar nazariyasi konferensiyalar

1. S.X.Sirojiddinov xotirasiga bag’ishlangan “Ehtimollar nazariyasining limit teoremalari va ularning tatbiqlari” nomli VII Farg’ona konferensiyasi. 11-12 may 2015y. Namangan.

2. “Statistika va uning tatbiqlari” nomli  respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. 16-17 oktyabr 2015y. O’zbekiston Milliy Universiteti.

3. “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning zamonaviy muammolari” nomli  respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. 30aprel-1may 2019y. Toshkent.