Matematik fizikaning noklassik tenglamalari

Tаxirov Jozil Ostanovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor

01.01.1959

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Matematik fizika va matematik modellashtirishning zamonaviy muammolari

E-mail:

prof.takhirov@yahoo.com

 

Turaev Rasul Nortojievich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

Katta ilmiy xodim

26.06.1973

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Parabolik tenglamalar uchun nomalum chegarali chiziqsiz noklassik masalalar.

E-mail:

rasul.turaev@mail.ru

 

Rasulov Mehrojiddin Sobirjonovich

 

 

01.01.1986

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Reaksiya- diffuziya tenglamalari

E-mail:

rasulovms@bk.ru

 

Samandarov Toji Normurodovich

-

-

07.08.1992

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Elliptik tenglamalar noma’lum chegarali  masalalar

E-mail:

samandarovt00@gmail.com

 

Tаxirov Alisher Jozilvich

-

-

25.12.1993

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Parabolik tipdagi tenglamalar uchun avtomodel  yechimlar qurish

E-mail:

inter.uz@yahoo.com