Tibbiy-biologik informatika

 

Odilova Fotima To’ychiyvna

Texnika fanlari doktori

professor

29.08.1943

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Matematik modellashtirish

E-mail:

fatima_adilova@rambler.ru

 

Jamilov Uygun Umurovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

Katta ilmiy xodim

16.03.1976

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Kvadratik stoxastik operatorlar va matematik modellashtirish

E-mail:

jamilovu@yandex.ru

 

Davronov Rifqat Rahimovich

Texnika fanlari nomzodii

Katta ilmiy xodim

15.07.1982

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Matematik modellashtirish

E-mail:

rifqat@gmail.com

 

Murodov Sherzod Normonovich

-

Kichik ilmiy xodim

10.08.1986

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Evolyutsion algebralar, graflar nazariyasi, dinamik sistemalar

E-mail:

sherruriy_1086@mail.ru