Funksional analiz, algebra va topologiya: operator algebralari, Li va Jordan algebralari strukturasi, nokommutativ integratsiya va kvant ehtimollik nazariyasi, o‘z-o‘ziga qo‘shma operatorlarning Jordan algebralari va Jordan Banax algebralari, operator algebralarida differensiallashlar strukturasi, Gilbert fazolaridagi chegaralanmagan operatorlar algebralarida differensiallashlar va avtomorfizmlar va ularning kvant dinamikasidagi tatbiqi, Noassotsiativ algebralar, Li (super)algebralari, Leybnits (super)algebralari, Zinbiyel algebralari,  algebralarning strukturaviy nazariyasi, p-adik analiz, evolyutsion algebralar va ularning tatbiqlari, algebraik geometriya.

Gruppalar va graflar nazariyasi, Gibbs o‘lchovlari, tartiblanmagan maydonlarda tasodifiy miqdorlar, p-adik statistik fizika, genetik va populyatsion dinamika.

     

    

F.I.O Ilmiy darajasi, unvoni Lavozimi E-mail manzili
1 Jamilov Uyg‘un Umurovich f.-m.f.d. Laboratoriya mudiri jamilovu@yandex.ru
2 Ayupov Shavkat Abdullayevich f.-m.f.d., akademik Bosh ilmiy xodim sh_ayupov@mail.ru
3 Hojiyev Javvot f.-m.f.d.,  akademik Bosh ilmiy xodim khdjavvat@gmail.com
4 Rozikov O‘tkir Abdulloyevich f.-m.f.d., professor Yetakchi ilmiy xodim rozikovu@yandex.ru
5 Omirov Bahrom Abdazovich f.-m.f.d., professor Yetakchi ilmiy xodim omirovb@mail.ru
6 Xudoyberdiyev Abror Xakimovich f.-m.f.d., dotsent Yetakchi ilmiy xodim khabror@mail.ru
7 Raximov Isomiddin f.-m.f.d., professor Yetakchi ilmiy xodim risamiddin@gmail.com
8 Muxammedov Farruh Maqsudovich f.-m.f.d. Yetakchi ilmiy xodim far75m@yandex.ru
9 Eshmatov Farhod Hasanovich PhD Yetakchi ilmiy xodim olimjon55@hotmail.com
10 Dadaxodjayev Rashidxon Asadullayevich f.-m.f.n. Katta ilmiy xodim rashidkhon@mail.ru
11 Botirov G‘olibjon Isroilovich f.-m.f.n. Katta ilmiy xodim botirovg@yandex.ru
12 Adashev Jobir Qodirovich f.-m.f.n. Katta ilmiy xodim adashevjq@mail.ru
13 Turdibayev Rustam Mirzaliyevich PhD Katta ilmiy xodim r.turdibaev@yahoo.com
14 Hakimov Otabek Norbo‘ta o‘g‘li PhD Katta ilmiy xodim hakimovo@mail.ru
15 Sattarov Iskandar Abu-aliyevich PhD Katta ilmiy xodim sattarovi-a@yandex.ru
16 Masutova Kamilyam Kamalovna PhD Kichik ilmiy xodim kamilyam81@mail.ru
17 Imomqulov Anvar Norboboyevich Magistr 3-kurs tayanch doktorant aimomkulov@gmail.com
18 Abdurasulov Qobil Komiljon o‘g‘li Magistr 3-kurs tayanch doktorant abdurasulov0505@mail.ru
19 Sattarov Aloberdi Mo‘minjon o‘g‘li Magistr 2-kurs tayanch doktorant saloberdi90@mail.ru
20 Muratova Xosiyat Abduvakilevna Magistr 2-kurs tayanch doktorant xalkulova@gmail.com
21 Shopo‘latov Shomurod Shorasul o‘g‘li Magistr 2-kurs tayanch doktorant shomurod_shopulatov@mail.ru
22 Usmonov Javoxir Baxodir o‘g‘li Magistr 2-kurs tayanch doktorant javohir0107@mail.ru
23 Shermatova Zarina Hakim qizi Magistr 2-kurs tayanch doktorant ladyzarin@yahoo.com
24 Normatov Zafar Shermirza o‘g‘li Magistr 1-kurs tayanch doktorant z.normatov@mathinst.uz

 

25 Norqo‘ziyev Bobomurod Abduvakilovich Magistr 1-kurs tayanch doktorant bnarkuziev@yandex.ru
26 Shoyimardonov Sobirjon Komiljanovich Magistr 1-kurs tayanch doktorant shoyimardonov@inbox.ru
27 Boxonov Zafar Saydimahmudovich Magistr Stajyor tatqiqodchi z.b.x.k@mail.ru
28 Aralova Kamola Akbar qizi Magistr Stajyor tatqiqodchi kamola.aralova@mail.ru