O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika institutining
TUZULMASI
Xodimlarning umumiy cheklangan soni: 109 nafar, shu jumladan:
ma’muriy-boshqaruv xodimlari (MBX) — 12 nafar;
ilmiy xodimlar — 95 nafar;
muhandis-texnik xodimlar — 2 nafar.
* Mazkur xodimlar soni 2021-yil 1-yanvargacha O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti hisobidan, keyinchalik budjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan moliyalashtiriladi.
Punktir chiziqlar bilan budjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan moliyalashtiriladigan tarkibiy bo‘linmalar ko‘rsatilgan.
Yordamchi xodimlar soni qonunchilikda o‘rnatilgan normativlar bo‘yicha belgilanadi.